นายชณดล   พูสาย
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

 

กลุ่มงานฝ่ายธุรการ
     
ทะเบียนหนังสือรับ  
ทะเบียนหนังงสือส่ง  
ทะเบียนหนังสือคำสั่ง  
ทะเบียนหนังสือบันทึกข้อความ  
   
   
     
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
   
ทะเบียนคุมวันลา  
ทะเบียนหนังสือคำสั่งแต่งตั้งและบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     
     
     
กลุ่มงานทะเบียนนักเรียน
     
ทะเบียนการรับนักเรียน / รหัสประจำตัวนักเรียน
*** ลงชื่อเข้าใช้
ทะเบียนการสำเร็จการศึกษา  
     
     

 


      นายชณดล    พูสาย   
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านโคน  
โทรศัพท์ 090-2475601  
อิเมลล์ krumew091233@gmail.com