ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์     โรงเรียนชุมชนบ้านโคน (สพฐ.)  
โทร. 055-455057 , 089-5646414 , 090-2475601  
  E-mail : chumchonbankone@utd1.go.th